วันอังคาร, ตุลาคม 27

หลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์

หลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์

นักศึกษาได้ทราบถึงแนวโน้มและความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไปแล้วนะคะ เราจะมาศึกษาต่อกันเลยนะคะ ว่ามีหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีสำหรับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้างนะคะ หลายครั้งที่เมื่อเรากล่าวถึงคำว่า

หลักการออกแบบเว็บไซต์ หรือคำว่า Web Design เชื่อว่า ในความคิดของส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า Art Artwork Graphic เหล่านี้ปรากฏขึ้นมา ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยค่ะ

เพราะจริงๆ แล้ว หลักการส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์นั้น ก็คือหลักการที่เกี่ยวข้องกับคำดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ คำว่าอะไรค่ะ

ลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์สีสันสวยงามหน้าตาเป็นยังไง เรื่องของการออกแบบหน้าเว็บ เรื่องของการใช้กราฟิก เรื่องของการเลือกใช้สี เรื่องของการจัดรูปแบบตัวอักษร เห็นหรือยังค่ะ

ว่าคำต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้ว

แต่เป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน Graphic ทั้งนั้น ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษากันอย่างละเอียดในสัปดาห์ที่ 2

และสัปดาห์ที่ 3 ของการเรียนรู้ในรายวิชานี้

แต่…

อย่างไรก็ตาม นอกจากหลักการที่กล่าวมาในข้างต้น ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ควรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการสร้างเว็บให้ชัดเจน ว่ากลุ่มเป้าหมายมีใครบ้าง เพราะเราจะได้ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการวางโครงสร้างของการจัดระบบข้อมูลไว้อย่างดี มีระบบเนวิเกชันที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก

และไม่สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ในการออกแบบจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างของสื่อกลาง คำนึงถึงสื่อกลางในที่นี้ความแตกต่างของสื่อกลางต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อในการแสดงผลของเว็บไซต์ด้วย ที่กล่าวมาทั้งหมดก็ไม่ใช้เรื่องยากเกินความสามารถหรอกค่ะ

ถ้าในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของเรา

เราคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญๆ ต่อไปนี้

macbook, ipad, data

อันดับแรกเรื่องของความเรียบง่าย ความเรียบง่ายในที่นี้ก็คือการสื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้ โดยใช้การนำเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น และใช้งานได้สะดวก ถัดมาคือความสม่ำเสมอ เป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ โดยลักษณะของ

แต่ละหน้าในเว็บไซต์ที่ไม่แตกต่างกันมาก

จนทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสน ถัดมาก็คือเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบที่ดีต้องสามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้นๆ ได้ ควรจะต้องมีอะไรค่ะ

? สิ่งที่ต้องจะมีในเว็บไซต์คือเนื้อหาที่มีประโยชน์ ควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่

ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ถัดมาก็คือเรื่องระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ควรต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวก รวมทั้งมีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ เช่น วางไว้ในตำแหน่งเดียวกันทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ หัวข้อถัดมาคือลักษณะน่าสนใจ

ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนั้นน่าสนใจหรือไม่

แต่เราก็ควรตรวจสอบทุกๆ อย่าง

เพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้าไงล่ะค่ะ

การใช้งานง่ายอย่างไม่จำกัด ควรออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากที่สุด โดยไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม สามารถเข้าถึงได้ด้วยเว็บบราวเซอร์ทั่วๆไป นั้นก็จะสามารถให้เขาใช้งานได้อย่างไม่จำกัดค่ะ

คุณภาพในการออกแบบ ต้องออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ

และการจัดระบบข้อมูลที่ดีนั้น บางครั้งเพิ่มข้อมูลขึ้นเรื่อย ๆ อาจทำให้เกิดปัญหา แล้วทำให้ขาดความมั่นใจของลูกค้าไปได้

เพราะฉะนั้นก็ควรดูระยะด้วยว่าควรจะเพิ่มข้อมูล

เมื่อไหร่ อย่างไรบ้าง ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง ระบบการทำงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอน

man, website, layout

และทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องใน

แต่ละฟังชั่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้ต้องการรู้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทในด้านต่างหรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นอย่างแน่นอน เราควรจะมีข้อมูลเหล่านี้ใส่ไว้ในเว็บไซต์ด้วย รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์จึงจำเป็นต้องมีส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ รวมไปถึงโปรแกรมพิเศษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและสมารุติดต่อข่าวสารได้ค่ะ

ถัดไปคือเรื่องของข่าวสารหรือข้อความต่างๆ เว็บไซต์ควร จะต้องมีส่วนของข่าวสาร เพื่อสื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ถัดไปก็คือเรื่องของข้อมูลในการติดต่อ สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือเจ้าของเว็บไซต์ได้อย่างมากเลยนะคะ ในกรณีที่ผู้สนใจมีคำถามหรืออยากติดต่อโดยตรงกับบริษัท อันที่ขาดไม่ได้ก็คือคำถามยอดนิยม หรือ FAQ

ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สนใจได้รับคำตอบที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรคำนึงถึงนะคะ

ถ้าเราจะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมา จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น

ขออธิบายขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ โดยอาศัยแนวคิดของการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC ซึ่งย่อมาจาก Systems Development Life Cycle ไงล่ะค่ะ

เริ่มจากขัเนตอนแรกคือขั้นตอนการขั้นตอนการ Analysis คือ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อกำหนดขอบเขต เป้าหมาย และทิศทางของการพัฒนาเว็บไซต์ จากนั้นก็นำไป Design

โดยทำการออกแบบส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ได้แก่ กำหนดโครงสร้างข้อมูล

สร้างแผนผังเว็บไซต์ Site Map รวมทั้ง แบ่งพื้นที่การแสดงผล

เพื่อจะได้สร้างเว็บเพจ

แต่ละหน้า เพื่อเราจะได้สามารถสร้างแตละเว็บเพจ

ให้ได้สมบูรณ์แบบตามที่เราออกแบบไว้ เมื่อทำการออกแบบเสร็จแล้ว ก็นำไปสู่การติดตั้ง หรือ Implementation โดยการนำเว็บไซต์ไปติดตั้ง และเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้นก็เป็นส่วนของการบำรุงรักษา และ วางแผนการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและ อย่างต่อเนื่อง ถึงตอนนี้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักการ

และกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แล้วนะคะ ในหัวข้อถัดไปเราจะได้ทำความรู้จักกับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce ให้มากอย่างยิ่งขึ้น ในเรื่องของคุณลักษณะและประเภทของ e-Commerce

ถ้าเช่นนั้นเราไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *