วันเสาร์, มกราคม 16

2.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 2 การรู้สารสนเทศ

แนะนำบทเรียน บทที่ 2 การรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการศึกษาทุกระดับ ช่วยให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนด้วยตนเองมากขึ้น การรู้สารสนเทศ จึงหมายถึง ความสามารถที่บุคคลตระหนักรู้ ถึงความต้องการสารสนเทศ และมีความสามารถในการค้นหา ประเมินคุณค่า และการใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการสารสนเทศในสิ่งแวดล้อม ที่มีสารสนเทศมากมายและหลากหลายได้ โดยบทเรียนนี้ จะเรียนรู้เกี่ยวกับ – ความหมายของการรู้สารสนเทศ – ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ – คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ – องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ – กระบวนการของการรู้สารสนเทศ – ทักษะการรู้สารสนเทศ – ผู้รู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 – มาตรฐานการรู้สารสนเทศ – การรู้สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ โดยใน
แต่ละบทก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอ และสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสม มีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และบางสัปดาห์ของการเรียนก็จะมีการบ้าน ผู้เรียนต้องเรียนรู้และทำกิจกรรมให้ครบถ้วน ขอให้มีความสุขกับบทเรียนครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *