วันพุธ, เมษายน 21

3.11 สรุปบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศ

สรุปบทเรียนที่ 3 แหล่งสารสนเทศ จากที่เรียนบทที่ 3 แหล่งสารสนเทศนั้น สามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ แหล่งสารสนเทศเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ สารสนเทศต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ แหล่งสารสนเทศบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์สถาบันการศึกษา เว็บไซต์บริษัทธุรกิจ หรือแม้
แต่เว็บไซต์หน่วยราชการต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ แหล่งสารสนเทศสถานที่ เช่น โบราณสถาน อนุสาวรีย์ อุทยานแห่งชาติ และมีการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศโดยต้องพิจารณาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความทันสมัย เป็นแหล่งที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้า รวมถึง เป็นแหล่งที่เข้าถึงได้ง่าย พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *