วันอาทิตย์, กันยายน 26

3.4 แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ

แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ มีดังนี้ 1. สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการได้ 2. สามารถกำหนดขอบเขตเนื้อหา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ชัดเจน เช่น ต้องการแสดงภาพจำลองแผนที่ทางหลวงประเทศไทย ควรใช้สื่อโสตทัศนวัสดุ 3. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศ ที่สามารถติดต่อขอรับบริการจากแหล่งสารสนเทศโดยตรง เช่น ติดต่อขอดูเอกสารใบลาน จากหอสมุดแห่งชาติ 4. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศ ที่ช่วยในการตัดสินใจ เลือกใช้แหล่งสารสนเทศ เช่น ใช้บริการระบบชั้นเปิด-ชั้นปิด การคิดราคาค่าบริการ 5. ช่วยกำหนดขอบเขตเนื้อหา และรูปแบบของแหล่งสารสนเทศ เช่น เวลาจำกัดทำให้ต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัว และขอบเขตเนื้อหากว้าง ทำให้ไม่สามารถเลือกรูปแบบได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *