วันพุธ, เมษายน 21

3.7 ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบัน

ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบัน บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันกัน
ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ
สำนักวิทยบริการ ประกอบไปด้วย ชั้นที่ 1 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับการยืม การคืนหนังสือ ชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบทความรู้ทั่วไป ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบทความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบทความรู้เกี่ยวกับ ภาษาศาสตร์ ศิลปะ และวรรณคดี ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบริการอินเทอร์เน็ต พิมพ์เอกสาร ห้องสาธิต ห้องประชุมทิวทัศน์ ชั้นที่ 6 เป็นชั้นที่ใช้สำหรับบริการโสตทัศนวัสดุ เป็นอย่างไรบ้างคะ ห้องสมุดที่นี่น่าเข้าใช้ใช่ไหมคะ ต่อไปจะเป็นการแนะนำ มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุดค่ะ
เพราะเมื่อเราเข้าใช้ห้องสมุดแล้ว ควรมีข้อปฎิบัติ หรือข้อบังคับในการเข้าใช้ห้องสมุด มารยาทในการใช้ห้องสมุดมีดังนี้ค่ะ
1. ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามนำขนมหรือเครื่องดื่ม เข้ามารับประทาน 2. นำหนังสือที่อ่านแล้วไปไว้ที่โต๊ะพักหนังสือ 3. ห้ามนั่งเก้าอี้สองขา หรืออาจทำให้เกิดเสียงดัง 4. ห้ามขีดเขียนหนังสือหรือฉีกหนังสือ 5. ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เสนอ ร้อยคลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ท่องเที่ยวนครราชสีมาวันนี้ ขอพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งถือกำเนิดด้วยความมุ่งหวังของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่จัดส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ให้กับคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาผ่านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสารธารณะ มีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา ควรค่าที่คนโคราชจะได้รับรู้ และภาคภูมิใจ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายใน มีห้องจัดแสดงแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ค่ะ
ห้องกำเนิดอารยธรรม มีการค้นพบมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีการศึกษาทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน การดำรงชีวิต การอาศัยอยู่ และกิจกรรมของมนุษย์โบราณ ตั้งแต่ยุคหินใหม่ ยุคสำริด ยุคเหล็ก รวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อตอบคำถามว่าทำไม นักโบราณคดีจึงเลือกศึกษาวิจัย ณ บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนเป็นจำนวนมาก ห้องสมัยทวารวดี เป็นห้องที่จะทำให้เรารู้จักกับชุมชนโบราณ สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรก ที่ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่ง อยู่ ณ เมืองเสมา ราวพุทธศตวรรษที่ 22 โดยได้รับอิธิพลวัฒนธรรมจากอินเดีย คือการนำศาสนาพุทธและพราหมณ์ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ห้องสมัยลพบุรี เป็นสมัยของวัฒนธรรมขอม ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 18 โดยส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปกรรมและวัฒนธรรม ความเชื่ิอ ซึ่งสะท้อนอยู่บนปราสาทหินหลายแห่ง ห้องสมัยอยุธยา เป็นยุคแห่งการก่อตั้งเมืองนครราชสีมา ซึ่งเริ่มต้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีฐานะเป็นเมืองชั้นโท มีบทบาทสำคัญ ในการเป็นฉนวนป้องกันการรุกราน ของแขมร์หรือเขมร ลาว ญวน และเป็นหัวเมืองใหญ่ควบคุมเขมรป่าดง ที่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา ทำให้ได้มีการสร้างป้อมปราการ ให้มั่นคงแบบฝรั่ง โดยได้นำรูปแบบผังเมืองและสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะแบบกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยังคงหลงเหลือปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน ห้องสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นการดำรงชีวิต ของชาวโคราชในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือว่าไม่ต่างจากสมัยอยุธยามากนัก ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกิดวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ของคุณหญิงโม ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นท้าวสุรนารี ในภายหลัง ห้องมหานครแห่งอีสาน ในระยะที่มีมหาอำนาจตะวันตก กำลังดำเนินนโยบายแผ่ขยายอำนาจทางการเมือง เข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทำให้มีการปฏิรูปการปกครอง จากหัวเมืองเป็นมลฑลเทศาภิบาล โดยใช้เมืองนครราชสีมา เป็นแหล่งยุทธศาสตร์ทางทหาร ห้องของดีโคราช ได้นำเสนอเนื้อหาในส่วนของดีโคราช ที่มีอยู่อย่างมากมาย โดยคัดเลือกบางส่วนมาจัดแสดง เพื่อบอกเล่าให้คนรุ่นใหม่ ได้รู้จักว่า เมืองโคราชมีของดี ที่ได้รับการกล่าวขานมา
แต่อดีต คราวนี้ เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่าง การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันแล้ว หวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วน แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้า สวัสดีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *