วันพฤหัสบดี, มีนาคม 4

4.0 แนะนำบทเรียนบทที่ 4 กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นสารสนเทศ

สวัสดีค่ะ
พบกันอีกในบทเรียนที่ 4 กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ปัจจุบันปริมาณสารสนเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระบบการดำเนินการจัดเก็บ การเผยแพร่ การเข้าถึงและการสืบค้น จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน และการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การสืบค้นสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรู้สารสนเทศ เป็นความสามารถในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นด้วยมือหรือเทคโนโลยี ความสำเร็จในการสืบค้นโดยทั่วไปมักขึ้นกับกลยุทธ์ และเทคนิคการเลือกใช้การสืบค้น ที่ทำให้ผู้สืบค้น ได้เข้าถึงแหล่งที่จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ซึ่งในบทเรียนนี้ จะเรียนรู้เกี่ยวกับ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของไทย และตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ของต่างประเทศ ขอให้มีความสุขกับบทเรียนนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *