วันอังคาร, มกราคม 25

4.3 ตัวอย่างฐานข้อมูล Web OPAC

ตัวอย่างฐานข้อมูล Web OPAC ฐานข้อมูล Web OPAC ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถสืบค้นสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีทางเลือกในการสืบค้นหลายทาง เช่น ชื่อผู้
แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ เลขเรียกหนังสือ เป็นต้น
ซึ่งผู้ใช้ ต้องการทราบข้อมูลส่วนใด ก็พิมพ์คำค้นลงไป ระบบ จะดำเนินการสืบค้นข้อมูล เมื่อพบรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงผลรายการนั้นออกมา นอกจากนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง เช่น การจำกัดการค้นด้วยเขตข้อมูล หรือ ตรรกบูลีน เข้ามาร่วมในการสืบค้นได้ ซึ่งในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แต่ละแห่ง จะมีคำแนะนำขั้นตอน และวิธีการสืบค้นข้อมูลบอกตามลำดับ ตัวอย่างการใช้งาน Web OPAC ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีดังนี้ สวัสดีค่ะ
วันนี้เราจะมาแนะนำระบบ สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดยผ่าน Web OPAC นะคะ การสืบค้นนี้เราจะสืบค้นจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดก็ได้ หรือว่าจะสืบค้นจากงคอมพิวเตอร์ของตนเองที่บ้าน ผ่านอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน วิธีการใช้หลังจากที่เราเข้ามา ในหน้าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Web OPAC แล้ว
ถ้าเราต้องการค้นหาหนังสือ หรือ ทรัพยากรต่างๆในห้องสมุด เราก็จะมาค้นตรงช่องสี่เหลี่ยมสีขาวนี้นะคะ หรือเรียกว่า Box search ตรง Box search นี้เราจะพิมพ์ Keyword ที่เราต้องการลงไป เราสามารถเลือกเงื่อนไขการค้นได้ว่าจะค้นแบบ ทั่วไป หรือว่ามีเงื่อนไขต่างๆนะคะ ในที่นี้เลือกแบบค้นทั่วไป แล้วพืมพ์ Keyword ที่เราต้องการลงไปใน Box search หลังจากนั้น จะกด Enter หรือคลิกที่ลูกศรการ Search ตรงนี้ได้ เมื่อเราพิมพ์คำค้นที่เราต้องการแล้ว ก็จะมาสู่หน้าผลลัพท์ สังเกตว่า จะมีสัญลักษณ์รูปหนังสือและหนังสือพิมพ์ รูปหนังสือ แสดงว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ และรูปหนังสือพิมพ์ แสดงว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศ พวกวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สัญลักษณ์รูปเครื่องหมายถูกสีเขียว หมายความว่า เราสามารถยืมทรัพยากรเล่มนั้นกลับบ้านได้
ถ้าเป็นรูปกากบาทสีแดง หมายความว่า เราไม่สามารถยืมสารสนเทศประเภทนั้นกลับได้ หากเราต้องการหนังสือเล่มไหน ก็สามารถคลิกไปที่หนังสือเล่มนั้นได้ ก็จะปรากฎรายละเอียดต่างๆ ของทรัพยากรนั้นๆ ข้อมูลส่วนด้านบนจะเป็นรายละเอียดทางบรรณนานุกรม ส่วนข้อมูลด้านล่าง จะบอกว่าหนังสืออยู่ที่ไหน เล่มนี้อยู่ชั้น 3 กลุ่มหนังสือทั่วไป Classiucation หมายถึงเลขหมู่หนังสือ หรือเลขที่เขียนติดอยู่ตรงสันหนังสือ เราจำเป็นต้องจดเลขตรงนี้เพื่อ ไปหาหนังสือบนชั้นนะคะ สัญลักษณ์แผนที่ เมื่อคลิกเข้าไปจะปรากฏ รูปแผนที่ขึ้นมา เพื่อบอกว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ตู้ไหน ชั้นไหน เพื่อสะดวกในการค้นหา Status คือสถานะหนังสือ On Shelf หมายถึงหนังสืออยู่บนชั้น เราสามารถยืมกลับบ้านได้ หากเราทราบชื่อผู้
แต่งของหนังสือเล่มนั้นๆ หรือว่าเราต้องการค้นหา ว่าผู้
แต่งที่เราต้องการ มีการ
แต่งหนังสือเล่มใดบ้าง เราสามารถใช้ชื่อผู้
แต่ง ในการค้นหาได้ โดยการพิมพ์ลงใน Box search และเลือกเป็น Author ก็พิมพ์ชื่อผู้
แต่งลงไป โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ แล้วกด Search จะปรากฏว่า ผู้
แต่งชื่อ อุดม แต้พานิช มีหนังสือในห้องสมุดทั้งหมดกี่เล่ม และมีทรัพยากรใดบ้าง เราสามารถเลือกดูรายการที่ต้องการได้โดยคลิก ที่ชื่อเรื่อง เหมือนเดิมนะคะ เป็นยังไงบ้าง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หวังว่าผู้ใช้จะสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ตรงตามความต้องการ หากพบปัญหาในการใช้บริการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น เพื่อขอความช่วยเหลือได้ ขอบคุณค่ะ
คราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Web OPAC แล้ว หวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วน แล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้า สวัสดีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *