วันอังคาร, มกราคม 25

4.7 สรุปบทเรียนบทที่ 4 กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นสารสนเทศ

จากที่เรียนบทที่ 4 กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศนั้น สามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ การสืบค้นสารสนเทศ เป็นการใช้เครื่องมือสืบค้น โดยมีกลยุทธ์และเทคนิคการเลือกใช้การ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งโดยปกติสามารถแบ่งเทคนิคการสืบค้นได้เป็น 2 ประเภทคือ เทคนิคการสืบค้นแบบง่าย ซึ่งทางเลือกการสืบค้นที่สำคัญ และควรรู้จัก ได้แก่ ชื่อผู้
แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำหรือคำสำคัญ เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง ซึ่งเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงนี้ มีหลากหลายชนิด ได้แก่ การสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกบูลีน คือ and, or, not เทคนิคการตัดคำ เทคนิคการจำกัดคำค้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การสืบค้นในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้เป็นผลิตขึ้นเอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ฐานข้อมูลต่างประเทศ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการทำขึ้น และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทักษะในการใช้เครื่องมือในการสืบค้น จะเกิดขึ้นได้จากการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการนำไปประยุกต์กับการทำงาน การเรียน ก็จะทำให้มีการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *