วันอังคาร, ตุลาคม 27

การพัฒนาเว็บไซต์

1-6 เตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce: ด้านทรัพยากร – เครื่องมือ
การพัฒนาเว็บไซต์

1-6 เตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce: ด้านทรัพยากร – เครื่องมือ

สวัสดีค่ะ เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายในการเรียนรู้สัปดาห์นี้แล้วนะคะ เราจะมาศึกษากันในเรื่องเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce ในด้านทรัพยากรและเครื่องมือ ซึ่งในการเปิดร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นต้องเตรียมจำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมมีอยู่ 3 ส่วน ส่วนแรกก็คือทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของเครื่องมือสำหรับสำหรับงานด้านกราฟิก และส่วนที่ 3 เป็นเรื่องของ เครื่องมือสำหรับงานพัฒนาระบบและติดตั้งเว็บไซต์ ทั้งนี้ ในการที่เราจะเปิดร้านค้า ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องเตรียมให้พร้อมในอันดับแรกๆเลย ถึงแม้ว่าในการเปิดธุรกิจออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น อาจไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียม Stock สินค้ามาเก็บไว้ให้เปลื้องพื้นที่ก็ตาม แต่สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการที่จะต้องดำเนินการเป็นลำดับ...
1-5 เตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce: ด้านความรู้-ความเข้าใจ
การพัฒนาเว็บไซต์

1-5 เตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce: ด้านความรู้-ความเข้าใจ

สวัสดีค่ะ เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะคะ เราจะศึกษากันในหัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce นะคะ ซึ่งในที่นี่ได้แบ่งแนวทางเตรียมความใพร้อมเป็น 2 ด้าน ด้วยกันคะ ด้านแรก ก็คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และด้านที่สอง ก็คือ ด้ายทรัพยากรและเครื่องมือนะคะ เรามาศึกษารายละเอียดในด้านแรกกันเลยนะคะ ว่าเราจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดบ้างนะคะ โดยในที่นี่ได้แบ่งประเด็นที่เราความจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจนะคะ ในเรื่องของการธุรกิจ e-Commerce ก็คือ ในเรื่องของลักษณะผลิตภัณฑ์ออนไลน์คะ อันที่สอง ก็คือ ความหลากหลายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อันที่สาม ก็คือ รูปแบบรายได้ของอิเล็กทรอนิกส์นะคะ และอันสุดท้าย ก็คือ ความสำคัญของระบบชำระเงิน และขนส่งนะคะ ทั้งสี่ประเด็นข้างต้นเป็นส...
1-2 หลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์

1-2 หลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์

นักศึกษาได้ทราบถึงแนวโน้มและความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไปแล้วนะคะ เราจะมาศึกษาต่อกันเลยนะคะ ว่ามีหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีสำหรับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้างนะคะ หลายครั้งที่เมื่อเรากล่าวถึงคำว่า หลักการออกแบบเว็บไซต์ หรือคำว่า Web Design เชื่อว่า ในความคิดของส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า Art Artwork Graphic เหล่านี้ปรากฏขึ้นมา ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยค่ะ เพราะจริงๆ แล้ว หลักการส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์นั้น ก็คือหลักการที่เกี่ยวข้องกับคำดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ คำว่าอะไรค่ะ ลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์สีสันสวยงามหน้าตาเป็นยังไง เรื่องของการออกแบบหน้าเว็บ เรื่องของการใช้กราฟิก เรื่องของการเลือกใช้สี เรื่องของการจัดรูปแบบตัวอักษร เห็นหรือยังค่ะ ว่าคำต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้ว แต่เป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน Graphic ทั้งนั้น ซึ...
1-4 ประเภทของ e-Commerce
การพัฒนาเว็บไซต์

1-4 ประเภทของ e-Commerce

ในหัวข้อที่แล้ว นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเอกลักษณ์และคุณลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะคะ ถ้าเช่นนั้นเรามาศึกษากันต่อเลยนะคะว่าพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดหมวดหมู่แบ่งออกเป็นประเภท ได้แก่อะไรบ้างคะ หลักการที่นำมาใช้ในการแบ่งประเภทของพานิชย์เล็กทรอนิกส์จะพิจารณาตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเปลี่ยนแปลง หรือ Transaction ที่เกิดขึ้นในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีผู้เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเราจะเรียกว่า Business และใช้ตัวอักษรย่อว่า B กลุ่มที่ 2 ก็คือผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ Customer ใช้ตัวย่อว่า C และกลุ่มที่ 3 คือภาครัฐหรือ Government เราจะใช้ตัวย่อว่า G ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงความสัมพันธ์หลัก ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มในข้างต้น ทำให้สามารถแบ่งประเภทหลักๆ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน โด...
1-3 คุณลักษณะของ e-Commerce
การพัฒนาเว็บไซต์

1-3 คุณลักษณะของ e-Commerce

หัวข้อที่ 2 ของการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสัปดาห์นี้ก็คือ เรื่องของคุณลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เรามาศึกษากันต่อเลยนะคะว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce มีเอกลักษณ์และคุณลักษณะอย่างไรบ้าง เมื่อกล่าวถึงรูปแบบของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นดิจิตอลมากขึ้น เราจะเห็นได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการค้นหา เปรียบเทียบข้อมูล และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ Online Shopping มากขึ้น แน่นอนเลยค่ะ ลูกคเาไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง อยู่ที่บ้านก็สามารถรอรับสินค้าที่บ้านได้เลย ทั้งนี้เนื่องมาจากขั้นตอนของการซื้อขายผ่าน ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยเริ่มจากขั้นตอนผู้ใช้ค้นหาและระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการรวมทั้งสามารถที่จะเลือกและต่อรองราคาได้ด...
แนะนำเนื้อหาสัปดาห์ที่ 1: หลักและกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับ e-Commerce
การพัฒนาเว็บไซต์

แนะนำเนื้อหาสัปดาห์ที่ 1: หลักและกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับ e-Commerce

สวัสดีค่ะ และยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านอีกครั้ง เข้าสู่การเรียนรู้รายวิชา การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในหัวข้อต่างๆ ของรายวิชานี้ใน แต่ละสัปดาห์นะคะ ครูขอแนะนำอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชานี้ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์ อ. ธีรศักดิ์ สังข์ศรี อ. ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ และครูชื่อ อ.ดร.ศุภชานันท์ วนภู ค่ะ ซึ่งผู้สอน แต่ละท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่แตกต่างกันดังนี้นะคะ โดยจะขอเริ่มจาก อ.ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อใหม่ ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ และวางแผนการผลิตสื่อดิจิทัล ทั้งในรูปแบบการผลิตสื่อ กราฟิก แอนิเมชัน และ เกม โดยท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนหลักใน 2 สัปดาห์ คือ สัปดาห์ที่ 2 ...
7-1 การปรับแต่งและเลือกรูปแบบ (Template) บนเว็บไซต์ Joomla
การพัฒนาเว็บไซต์

7-1 การปรับแต่งและเลือกรูปแบบ (Template) บนเว็บไซต์ Joomla

สวัสดีครับ สัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการปรับ แต่ง Joomla มาดูกันว่าเราจะปรับ แต่งอะไรยังไงได้บ้างนะครับ โดยหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนกันก็คือการปรับ แต่งและเลือกรูปแบบ Template ของเว็ปไซต์ Joomla นั้นเอง ว่าเราจะปรับเปลี่ยน Template เลือก Template ใหม่อย่างไร โดยหัวข้อที่จะเรียนกันก็มีอันแรกก็คือ การเปลี่ยน Template ให้กับเว็บไซต์ Joomla อันที่ 2 ก็คือการเปลี่ยน Template ให้กับหน้าผู้ดูแลระบบ หรือว่า Admin นั้นเอง และส่วนที่ 3 นั้น ถ้าเราต้องการจะเอา Template จากภายนอกนั้นมาติดตั้งอย่างไรจะเปลี่ยนการใช้งานอย่างไร มาดูกันเลยแล้วกันนะครับ อันดับแรกก็พิมพ์ URL อย่าลืม Start ในส่วนของ Appserv และ MySQL ก่อนนะครับ ไม่งั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็ปไซต์ได้ พิม URL = localhost/virtuemart/administator จะเป็นในส่วนของผู้ดูแลระบบนั้นเอง ก็จะเข้าสู่หน้านี้สังเกตว่ามันจะเป็นภาษาไทยแล้วห...
7-2 การปรับแต่งการใช้งานบทความ (Article) บนเว็บไซต์ Joomla
การพัฒนาเว็บไซต์

7-2 การปรับแต่งการใช้งานบทความ (Article) บนเว็บไซต์ Joomla

สวัสดีครับ เราจะมาเรียนเรื่องการปรับ แต่งส่วนของการใช้งานต่างๆของ Joomla โดยหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนกันก็คือ การสร้างบทความใหม่ ว่าเราจะสร้างบทความได้อย่างไร ส่วนที่สองก็คือ การแก้ไขและปรับเปลี่ยนปรับ แต่งบทความต่าง ๆ นะครับ เรามาเริ่มดูกันเลยละกัน อันดับแรกอย่าลืมนะครับ ทุกครั้งต้องไปที่ All Program แล้วก็ไปที่ Xampp แล้วเลือกเป็น Xampp Control Panal ต้องไป Start ส่วนของ AppServer ก่อนกับ My SQL ไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ เข้าไปในส่วนของ administrator ก็พิมพ์ localhost Virtuemart และก็ administrator ก็จะเข้าสู่หน้าล็อคอินนะครับ ก็ทำการล็อคอินเข้าเลย User เป็น admin พาสเวิร์ดก็ตามที่เราตั้งเอาไว้ ในส่วนนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการจัดการเนื้อหานะครับ ก็จะมีการจัดการเนื้อหาการเพิ่มบทความใหม่ เรามาลองหรือว่าเราจะมาใช้ตรงเมนูนี้ก็ได้นะครับ ก็จะมีการจัดการเนื้อหาเหมือนกันเพิ่มเนื้อห...
7-3 การปรับแต่งเมนู (Menu) บนเว็บไซต์ Joomla
การพัฒนาเว็บไซต์

7-3 การปรับแต่งเมนู (Menu) บนเว็บไซต์ Joomla

สวัสดีครับ สัปดาห์นี้ เราก็จะมาเรียนเรื่องปรับ แต่งส่วนต่างๆของการใช้งานบนเว็บไซต์ Joomla ต่อกันนะครับ จากสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการปรับ แต่ง Template แล้วก็การเพิ่มบทความ articles ไปแล้ว ในส่วนนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของการปรับ แต่งเมนู ว่าจะมีเมนูที่มีอยู่แล้วหรือว่าเราต้องการจะเพิ่มเมนูเนี่ย เราจะต้องทำอย่างไรในส่วนของ Joomla โดยหัวข้อ ก็จะมี 2 ส่วนนะครับ อันแรกก็คือการปรับ แต่งเมนูนั้นเอง กับอันที่สองก็คือการเพิ่มเมนู ว่าเราจะเพิ่มเมนูอย่างไรนะครับ ในส่วนของ Joomla เรามาดูวิธีทำกันเลย อย่าลืมทุกครั้งต้อง Start Service ในส่วนของ XAMPP Control Panel ก่อน ถ้าไม่ Start ก็ไม่สามารถใช้งานได้ เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเหมือนเดิมเว็บบราวเซอร์ขึ้นมา พิมพ์ localhost Vituremart และ administor ใส่รหัสเข้าไป login เข้าไป admin password ก็ตามที่ตั้งไว้ กดคลิกเข้าสู่ระบบ ส่วนนี้เราก็จะมาด...
6-6 วิธีการสำรอง (Backup) และกู้คืน (Restore) ข้อมูลเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์

6-6 วิธีการสำรอง (Backup) และกู้คืน (Restore) ข้อมูลเว็บไซต์

หัวข้อต่อไปก็คือ วิธีการสำรองข้อมูล การ Backup ข้อมูลนะครับ มาดูว่ามีสิ่งที่เราจะต้องสำรองข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับ ในการสำรองข้อมูลของเว็บไซต์ Joomla &Virtuemart นะครับ ประกอบด้วย 2 ส่วนนะครับ ส่วนแรกก็คือข้อมูลเว็บไซต์นั่นเองนะครับ เว็บไซต์ของ Joomla & Virtuemart เราต้องทำการ Backup อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นฐานข้อมูลของ Mysql นะครับ มาดูวิธีการ Backup กันเลยละกันนะครับ ว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ อันดับแรกเว็บไซต์ของ Joomlaนะครับ เราก็ต้อง เราก็ต้องไปที่ MyComputer นะครับ Disk (C:) นะครับ แล้วก็เลือกที่ Xampp นะครับ แล้วก็ htdocs ตรงนี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับ คือตัวที่เก็บเว็บไซต์นั่นเองนะครับ ก็ทำการ Copy เว็บไซต์ที่เราต้องการไปพักไว้หรือสำรองไว้นะครับ ก็ตรงนี้เราจะทำการ Backup ของตัว Mysql แล้วก็คลิกขวา Copy มานะครับ...