วันอังคาร, มกราคม 25
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์และศิลปะการออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์และศิลปะการออกแบบ

https://www.youtube.com/watch?v=FnmGqO-Swss สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับ หลังจากที่ในสัปดาห์ที่แล้วนักศึกษาได้เรียนกับ อ.ดร.ศุภชานันท์ ในเรื่องของหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce ในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 2 นะครับ นักศึกษาอยู่กับ อ.ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์ ซึ่งก็จะรับหน้าที่สอนนักศึกษา 2 สัปดาห์ด้วยกัน ในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์และศิลปะการออกแบบ ถามว่าทำไมนักศึกษาจะต้องรู้จักเรื่องนี้ด้วย ? ก็เพราะว่านอกจากการสร้างเว็บไซต์ นอกจากที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถใน การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบแล้ว หน้าตาของเว็บไซต์จะออกแบบอย่างไรให้สวยงาม จะออกแบบอย่างไรให้ดึงดูด ทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเว็บไซต์ของเรามากที่สุด ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งหัวข้อในสัปดาห์นี้ก็จะมีหัวข้อย่อยๆทั้งหมด 5 หัวข้อนะ...
หลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์

หลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์

https://www.youtube.com/watch?v=qWkowhfgKpM หลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ นักศึกษาได้ทราบถึงแนวโน้มและความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไปแล้วนะคะ เราจะมาศึกษาต่อกันเลยนะคะ ว่ามีหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีสำหรับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้างนะคะ หลายครั้งที่เมื่อเรากล่าวถึงคำว่า หลักการออกแบบเว็บไซต์ หรือคำว่า Web Design เชื่อว่า ในความคิดของส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า Art Artwork Graphic เหล่านี้ปรากฏขึ้นมา ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยค่ะ เพราะจริงๆ แล้ว หลักการส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์นั้น ก็คือหลักการที่เกี่ยวข้องกับคำดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ คำว่าอะไรค่ะ ลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์สีสันสวยงามหน้าตาเป็นยังไง เรื่องของการออกแบบหน้าเว็บ เรื่องของการใช้กราฟิก เรื่องของการเลือกใช้สี เรื่องของการจัดรูปแบบตัวอักษร เห็นหรือยังค่ะ ...